MODULHUS FÖR ARBETSPLATSER

AWAY GROUP ERBJUDER
TILLFÄLLIGT BOENDE FÖR FÖRETAG

Slide 1
Slide 2
Slide 3
previous arrow
next arrow

AWAY tillhandahåller hotelliknande entreprenörsboenden som snabbt kan uppföras där boende för tillfällig arbetskraft saknas - vid stora industrisatsningar i mindre orter uppstår ett tillfälligt bostadsbehov som den permanenta bostadsmarknaden har svårt att fylla. Med AWAY’s koncept kan detta problem lösas med kort ledtid. Våra anläggningar kan byggas upp i valfri storlek, från ett tiotal lägenheter till 1000+ inom loppet av månader. Inom de närmsta åren kommer ett flertal större industrisatsningar att genomföras i Sverige, framförallt i Norrland. En återkommande utmaning är att få fram bostäder till den tillresta arbetskraften som ska utföra byggnationen. AWAY har lösningen på detta - kontakta oss så berättar vi mer.